Wie is…..?

Engines Partner vof  (EP) is een technische handelsonderneming, geregistreerd in februari 1989. Zij stelt zich ten doel produkten voor zakelijke en particuliere klanten op de markt te brengen, welke ten minste aan de navolgende eisen dienen te voldoen.

Allereerst dient een EP produkt of dienst voor de afnemer kosten te besparen, dan wel zijn dagelijkse werkzaamheden goedkoper te doen verlopen.
Vervolgens dient een EP produkt of dienst een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving, dan wel een vermindering van de afvalstroom/milieuvervuiling te bewerkstelligen.
Bovendien moet een EP produkt of dienst het onderhoudswerk verminderen, dan wel verge-makkelijken of vereenvoudigen.
Tenslotte dient een EP produkt of dienst de slijtage aan werktuigen en machines te verminderen en dus de levensduur ervan te verlengen.

Daartoe werd al vroeg in haar bestaan besloten te specialiseren in één bepaald onderwerp, nl. bypass filtratie (by-pass filtration). Onderzoek leerde dat het fabrikaat Filtakleen het beste aansluit bij de bovenstaande voorwaarden en tevens de hoogste kwaliteit biedt. Medio november 1991 werd daarop het importeurschap verkregen.

Engines Partner vof treedt op voor de gehele Benelux en heeft dit als zodanig geregistreerd. Zij verkoopt voornamelijk aan eindverbruikers en richt zich dus niet expliciet op dealers, importeurs en tussenhandel; hoewel goede kontakten met hen welkom zijn en ook bestaan. Onze klanten vindt men derhalve onder bedrijven in het transport, busbedrijf, grondverzet, wegenbouw, heiwerken, kraanbedrijf, loonbedrijf, binnenvaart, visserij, energie, milieu, generatoren, etc. Kortom, overal waar zware motoren en hydraulieksystemen worden toegepast heeft EP bypass filters gemonteerd. Tevens worden installaties aan nieuw te leveren machines uitgevoerd, hetzij in goede samenwerking met en bij de importeurs, dealers of leveranciers ervan, dan wel bij de klant aan huis of op het onderhanden werk.

Engines Partner vof wil flexibel zijn, past zich graag aan bij de wensen van haar klanten; zorgt voor doelmatigheid en stiptheid; afspraak is afspraak. Zij richt zich op langdurige relaties met haar klanten, maar komt niet voortdurend langs om zichzelf te promoten; bereikbaar zijn wanneer dat nodig is, vindt zij belangrijker. Hoewel altijd op weg naar een nieuwe klant, gaan de bestaande relaties voor!