Het bypass systeem

Doelstelling: De hoofddoelstellingen van bypass filtratie zijn drieërlei, namelijk het verlagen van de kosten van preventief onderhoud, het verminderen van werk per onderhoudsbeurt en het sterk reduceren van de afvalstroom (milieu!). Bijkomende voordelen zijn: betere controle op brandstof/water in de smeerolie en dramatische vermindering van slijtage, waardoor het verbruik van smeerolie niet meer oploopt en betrouwbaarheid en levensduur toenemen.

Werking: Verbrandingsmotoren in het algemeen zijn uitgerust met een full-flow smeeroliefilter systeem (volgens doorstroom, of centrifugaal methode), dat slechts deeltjes opneemt van 25 micron of groter en geen water verwijdert. Het filtrerend oppervlak is beperkt tot de buitenzijde van het filtermedium. Daardoor moeten deeltjes kleiner dan 25 micron zwevend gehouden worden en moet water worden geneutraliseerd, waarvoor toevoegingen worden gebruikt. Aangezien de smeerfilmdikte in de motor varieert van 3 tot 5 micron, zullen veel achtergebleven deeltjes dikker zijn dan deze film en leiden tot ongewenste kontaktsmering en derhalve tot slijtage. Het water in de olie geeft aanleiding tot zuurvorming. Als gevolg van deze situatie is de vervanging van olie en filters op een bepaald, tamelijk kort, service interval vastgesteld.

Door toepassing van het FILTAKLEEN bypass filtersysteem wordt het oorspronkelijke full-flow systeem niet gewijzigd, er wordt echter een extra micro-filtratie huis met wisselelement aan toegevoegd. Dit FILTAKLEEN huis neemt een nevenstroom van ongeveer 5% (2-6 ltr/mn, afhankelijk van de druk) van de hoofdstroom af aan de drukzijde van de pomp (bijv. via de druksensor) en leidt dit, nadat alle deeltjes tot kleiner dan 1 micron en al het water eruit zijn verwijderd, rechtstreeks terug naar het carter.
Voor de werking van het element zie Het filtratie element. Per 20 minuten wordt zodoende de gehele oliemassa gereinigd, waardoor de afbraak van additieven in hoge mate wordt vertraagd, terwijl de gemiddelde deeltjesgrootte afneemt tot beneden de dikte van de smeerfilm. Daardoor wordt een groot deel van de slijtage voorkomen, hetgeen op zichzelf reeds zorgt voor vermindering van de uit te filteren massa.
Eindresultaat van de FILTAKLEEN bypass werking is dat de smeerolie en de full-flow filters minstens 5 maal langer, maar afhankelijk van relatieve carterinhoud, voorgeschreven verversingsinterval en aard van het motorgebruik, tot wel 10 maal langer meegaan. Alleen het FILTAKLEEN element wordt op het normale verversingsinterval vervangen. Daarbij blijft de goede werking van de smeerolie volledig behouden, hetgeen kan worden aangetoond door olieanalyse op vele verschillende motoren toe te passen onder wisselende omstandigheden. Reeds tientallen jaren zijn duizenden motoren ermee uitgerust en tot op heden is er nog geen gedocumenteerd geval van schade  als gevolg van de toepassing van een bypass filter gemeld.

WAARSCHUWING: Toepassing van een FILTAKLEEN systeem is in geen geval bestemd voor het terugbrengen van het aantal beurten of verlenging van de intervallen in het bestaande onderhoudsschema. Dit zou leiden tot verminderde controle van de motoren/voertuigen /machines en dus tot andere schade. Wel zorgt het FILTAKLEEN systeem voor vermindering van kosten, afval en arbeid binnen elke beurt, zodat meer tijd voor controle overblijft; slijtage vermindert met 90%, dus de betrouwbaarheid neemt toe en de kans op storingen neemt af.