F A Q

Gaat de oliekwaliteit niet achteruit?                                                                               Olie gaat niet achteruit, maar het is vervuiling in een systeem dat het pakket additieven aantast, waardoor de olie aan kwaliteit verliest en de noodzaak tot vervangen optreedt. De standaard full-flow filters werken slechts vanaf 25 micron en kunnen geen water verwijderen. Een smeermiddel bestaat uit twee hoofdbestanddelen, nl. de basisolie en de additieven. De basisolie is het primaire smeermiddel, en kan een derivaat van aardolie of synthetisch geproduceerd zijn. De additieven hebben taken zoals anti-schuimmiddel, vaste stoffen in oplossing houden, zuren neutraliseren voor anti-corrosie, versterking van de smeerfilm om slijtage te verminderen en dergelijke. Het Filtakleen systeem filtert verontreiniging tot 1 micron en water uit; de deeltjesgrootte van de toegevoegde stoffen is echter nog duizend maal kleiner en deze worden dus niet uitgefilterd. Daarom zal het Filtakleen systeem  verontreiniging effectief ver onder het niveau houden dat schadelijk voor de oliekwaliteit is.

Is bypass filtering een onbewezen nieuw concept?                                                 Nee! Bypass filtering is in de vroege motorontwikkeling altijd de enige methode geweest. O.a. door hogere vermogens uit kleinere motorblokken op te wekken werd het full-flow concept omarmd met als nadeel dat er vroegtijdig olie en filters ververst moesten worden. Dat is echter allang niet meer acceptabel. Door toevoeging van bypass filtering kan de standtijd van olie en full-flow filters worden verlengd tot minstens een jaar. Dit komt overeen met de behoeften en eisen van de markt. Filtakleen is ontworpen voor de behoeften van vandaag, waaronder “het milieu beschermen”.

Zal besparing door standtijdverlenging de kosten rechtvaardigen?                   Ja! Een kosten/baten analyse laat zien, dat een Filtakleen systeem in het algemeen in enkele maanden is terugverdiend, zowel bij smeerolie- als hydrauliektoepassing. Daarna zal het gedurende de hele levensduur van de machine geld opleveren, waarna het op de volgende machine weer toepasbaar is. Kapot gaat het niet.

Zal standtijdverlenging de garantie van fabrikanten aantasten?                       Nee! De toevoeging van een Filtakleen systeem maakt de garantie van fabrikanten niet ongeldig. Desgevraagd bevestigen zij dat ook. De olieverversingsintervallen zijn alleen “aanbevolen” en de olie moet tijdens de garantieperiode aan bepaalde minimum specificaties voldoen. Door gebruik te maken van Filtakleen bypass filters, blijkt uit controle door middel van olie analyse, blijft de kwaliteit van de olie behouden. Garantie vervalt of verminderd dus niet.

Verliest men controle door minder vervangen?                                                       Nee, in tegendeel! Toevoeging van Filtakleen bypass filtratie geeft meer controle. Het filterelement laat bij vervanging problemen met water of brandstof in de olie zien, die anders onopgemerkt waren gebleven. Daardoor is proactief handelen mogelijk, bijv. olieanalyse om de oorzaak op te sporen en blijkt Filtakleen wellicht schade te voorkomen..

Waarom heb ik extra filtratie nodig?                                                                                  De originele full-flow filters verwerken de volledige oliestroom door deze met hoge snelheid door een dun filtermedium te persen; meestal een kartonachtig materiaal. Het filtrerend oppervlak is gering, de doorlaat rond 25 micron en de passeersnelheid te hoog om water op te nemen. Daardoor wordt veel vervuiling groter dan de smeerfilmdikte zwevend gehouden, hetgeen tot slijtage en dus meer deeltjes leidt. Tevens zorgt het water voor zuurvorming en afbraak van additieven.                                                                   Toevoeging van het Filtakleen filter leidt tot vermindering van de deeltjesgrootte tot minder dan de smeerfilmdikte, waardoor de slijtage dramatisch afneemt. Het enorme filterend oppervlak garandeert schone olie gedurende de totale gebruiksduur ervan. Door het water te absorberen wordt voorkomen dat de additieven vroegtijdig worden afgebroken.

Hoe zit het met vaste stof verontreiniging in een dieselmotor?                              In een dieselmotor is vaste verontreiniging voornamelijk roet (koolstof) van onvolledig verbrande brandstof en slijtagedelen. Dit is normaal en leidt snel tot zwart worden van de olie. Deze vervuiling heeft een deeltjesgrootte van 5 tot 10 micron en wordt zwevend gehouden door een toevoeging. Daarna worden door adhesie de deeltjes groter totdat ze door het full-flow filter kunnen worden tegen gehouden, inclusief de dopestof. Het Filtakleen bypass filter absorbeert de deeltjes al vanaf 1 micron, zodat de toevoeging nauwelijks meer verbruikt wordt en de vervuiling kleiner blijft dan de smeerfilmdikte

Absorbeert het Filtakleen element water?                                                                     Ja! 99%  van het vrije water wordt geabsorbeerd door capillaire werking van de langvezelige naaldhout cellulose in het element.

Als bypass filters goed zo zijn, waarom past de fabrikant ze dan niet toe?         Er zijn twee fundamentele redenen. Ten eerste, door produkten van derden toe te voegen gaat de prijs van hun fabrikaat omhoog en wordt de concurrentiepositie nadelig beïnvloed. Ten tweede willen de fabrikanten/importeurs/dealers ook verbruiksprodukten, vervangende onderdelen en onderhouds- en reparatiediensten aan de eindgebruiker verkopen. Bij gebruik van het Filtakleen systeem wordt de afvalstroom verminderd, de betrouwbaarheid vergroot en de levensduur van de componenten verlengd.