Smeerolie

HET FILTAKLEEN BYPASS FILTER VOOR SMEEROLIE

Verontreinigde olie
Smeerolie wordt verontreinigd door verbrandingsprodukten zoals roet en water, door slijtagedelen van metalen en pakkingen en door vervuiling via luchtinlaat en carterventilatie. De reguliere filters werken slechts vanaf 25 micron en nemen geen water op. Toevoegingen houden vervuiling zwevend en neutraliseren water tot vaste deeltjes; daardoor worden ze verbruikt (afbraak) en dienen de olie en de filters vroegtijdig vervangen te worden. Aldus verontreinigde olie verhoogt
mechanische slijtage, corrosie en verandering van viscositeit.

Gezonde olie – minder problemen                                                                     Filtakleen elementen verwijderen water tot 99% uit olie, waardoor de vorming van zuren dramatisch vermindert, de versnelde afbraak van additieven vermindert, waardoor het total base number (TBN) op een hoog niveau blijft. Door ultrafijne deeltjes tot 1 micron te verwijderen, wordt veel minder vervuiling door de additieven, zwevend gehouden, zodat de mechanische slijtage drastisch wordt verminderd, terwijl het olieverversingsinterval veilig kan worden verlengd.

Opbouw van deeltjes
Standaard filter (A) – De constante opbouw van fijne deeltjes welke door de additieven zwevend worden gehouden, leidt tot vroegtijdige olievervanging.

Filtakleen (B) – De constante reiniging voorkomt het opbouwen van deeltjes, zorgt voor een veel schonere motor, vertraagd veranderingen in de olie en vermindert de mechanische slijtage drastisch.

Zuurvorming
Standaard filter (C) – Water leidt tot zuurvorming waardoor metalen worden aangetast. Een basische toevoeging (KOH) neutraliseert dit zuur, maar wordt dus verbruikt; het TBN-getal daalt snel.

Filtakleen (D) – Door het  water voortdurend te verwijderen, de afbraak van de additieven aanzienlijk vermindert, de corrosieve werking vermindert en de gebruiksduur van olie en filters drastisch verlengd.