Het filtratieelement

 

BESCHRIJVING:

Het FILTAKLEEN element is opgebouwd uit onder nauw­keurig gecontroleerde hoge rolspanning gelijkmatig gewonden cellulose papier, dat is gemaakt van zuiver langvezelig naaldboom hout. Dit materiaal is chemisch neutraal t.o.v. de gebruikte toevoeg­ingen. Het element wordt voor EP geprodu­ceerd op een filtratiewaarde van beter dan 1 micron en is herkenbaar aan de canvas versterkingsband in de katoenen kous, waardoor het element gemakkelijk uit het filterhuis verwijderd wordt.

WERKING:

Door het FILTAKLEEN element passeert continue op trage wijze een geringe oliestroom (2-6 ltr/min), welke door de middenkoker omhoog wordt geleid, door de vorm van het deksel en de druk over de bovenzijde van het element wordt verspreid en vervolgens tussen de windingen van de papierstrook wordt doorgevoerd. Daardoor is, in tegenstelling tot andere filters, bij deze methode de gehele papierstrook aan beide zijden filtrerend oppervlak..
Door adsorbtie worden alle vervuilings- en slijtagedelen tot beter dan 1 micron, welke anders zwevend in de olie achter zouden blijven, opgenomen in het element, terwijl door absorbtie het water aan de olie wordt ont­trokken; dit alles zonder dat toevoegingen worden opgenomen/uitge­filterd.
Het wegnemen van het door condensatie van waterdamp uit verbrandingsgassen en buitenlucht aangevoerde water, voorkomt in hoge mate de vorming van zuren, terwijl het nauwkeurig uitfilteren van de vaste verontreinigingen de slijtage grotendeels tegen gaat, waardoor op zichzelf de uit te filteren massa al is verminderd.

SPECIFICATIE:
type                                  Bantam/358           Light/668            Heavy/978             Maxi/1288
wateropname/ltr           0,3                            0,5                          l                                2
gewicht/kg                      0,2                            0,3                         0,6                            1
hoogte/mm                     80                             114                         114                            114
diameter/mm                105                            105                         145                           190
filtrerend opp./cm2     72000                       136800                 342000                   615600
bedrijfstemp.                 overeenkomstig smeer- en hydraulische olie
filtratiewaarde              Beta 3 / NAS 1638 schaal 4-6
fabrikage                        kwaliteitstandaard BS 5750

FILTAKLEEN werkt voortdurend aan verbetering van haar produkten en behoudt zich dan ook het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Sinds de oprichting in 1980 wordt alle fabrikage in eigen huis uitgevoerd door eigen gekwalificeerd personeel.