Het element vervangen

Olieverversing: Het bestaande olie- en filterinterval zal door gebruik van het FILTAKLEEN bypass filter minstens met factor 5 verlengd worden. Om de werkelijke grenzen van het interval te bepalen wordt aanbevolen enige motoren met analyse van de olieleverancier, te beproeven. Zijn de grenzen onder uw specifieke werkomstandigheden eenmaal vastgesteld, dan trekt u daar veiligheidshalve 10% van af teneinde een nieuwe bedrijfsstandaard voor uw motorenpark te bepalen. Voor de meeste ondernemers komt dat neer op eenmaal per jaar olie verversen, ook al zou een langere termijn mogelijk zijn.

Bypass element verversen: Het FILTAKLEEN bypass element dient vervangen te worden op het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsinterval of, wanneer geen termijn is voorgeschreven, op max. 100000km/2000 draaiuren of voor hydrauliek 500 draaiuren. In d praktijk bevelen wij aan het element voor hydrauliek tegelijk met het motoronderhoud te vervangen.

In bedrijf stellen: Het FILTAKLEEN bypass filter wordt gemonteerd tijdens een periodieke servicebeurt, zodat extra stilstand wordt voorkomen. Tevens moeten dan de olie en het full-flow filter worden vervangen. Teneinde reeds opgebouwde vervuiling te bestrijden dient men na opbouw als volgt te handelen:
installatie op nieuwe motor: bypass element vervangen na eerste 5000 km/100 uur;  iedere volgende servicebeurt full-flow en bypass element vervangen. Na 150000 km/3000 uur/l jaar: olie, full-flow en by-pass element vervangen.
installatie op bestaande motor: bij installatie bypass olie en full-flow filter(s) vervangen. Na eerste 5000 km/100 uur: by-pass element vervangen. Elke volgende servicebeurt alleen het bypass element vervangen. Na 150000 km/3000 uur/l jaar: olie, full-flow en by-pass element vervangen.

Hoe te vervangen:

De daadwerkelijke vervanging van het FILTAKLEEN element is eenvoudig. U dient als volgt te handelen:
1. Zet de nog warme motor stil en neem het deksel van het filterhuis af door de centrale bout eruit te draaien en laat het systeem dan ongeveer 15 minuten met rust, zodat de olie naar het carter kan zakken.
2. Vervang ondertussen de O-ring op de bout en de pakkingring in het deksel (beiden meegeleverd met het nieuwe element).
3. Schuif de plastic zak van het nieuwe element over het filterhuis en trek het oude element aan de koperen ring uit het huis. Sluit de zak en behandel de inhoud als olie-afval.
4. Druk het nieuwe element met de koperen ring naar boven in het filterhuis. Plaats het deksel weer terug en draai de centrale bout stevig vast.
5. Controleer bij het starten of er geen lekkage langs het deksel optreedt. Draai in dat geval de centrale bout verder aan en controleer de motor verder zoals gebruikelijk.

 

Belangrijk: Indien het element vast zit in het huis, heeft het teveel water opgenomen. Dit betekent, of een waterlekkage, of een te groot verversingsinterval onder de gebruiksomstandigheden van deze motor. Wanneer bij vervanging het element niet geheel zwart is, maar aan de bovenzijde grijs is verkleurd, dan zit er te veel brandstof in de smeerolie en dient het brandstofsys­teem gecontroleerd te worden.